Gezondheid en veiligheid
Gas- en elektra-installaties

Gas- en elektra-installaties in woningen veilig Gas- en elektra-installaties in woningen zijn over het algemeen zeer veilig. Wel moet er voorlichting komen aan bewoners over de risico's van slecht aangelegde of onderhouden installaties. Dit staat in een onderzoek van PRC Bouwcentrum dat in opdracht van VROM is uitgevoerd. Aanleiding tot dit onderzoek was onder meer […]

Read more
Huren
Huursubsidie:

Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Met huursubsidie kunt u in een passende woonruimte wonen, dat wil zeggen: niet¬†duurder dan nodig is en passend bij uw situatie.Mensen die niet in aanmerking komen voor huursubsidie, maar te maken krijgen met een aanzienlijke inkomstendaling kunnen een beroep doen op de Vangnetregeling Al […]

Read more