Ruimte voor elkaar, ruimte voor de toekomst'


Nederland is bijna het meest dichtbevolkte land ter wereld. Ruim 16 miljoen inwoners en we groeien gestaag door. Dan moet je verstandig omgaan met de beschikbare ruimte. Waar gaan we werken, waar wonen en waar vakantie houden? Wat bebouwen en wat blijft ongerept? Nergens ter wereld wordt daar zo grondig over nagedacht als hier. We moeten wel.

Het is de taak van VROM/ Digitale plannen om randvoorwaarden te scheppen voor de kwaliteit van wonen en leven in onze huidige samenleving en de toekomstige. Een samenleving waarin voldoende ruimte is voor mensen om gezond te leven en waarin mensen zich veilig voelen en respect hebben voor hun leefomgeving.

Ruimte, wonen en milieu
VROM staat voor ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieubeheer en rijkshuisvesting. Zelf hebben we het meestal over ruimte, wonen en milieu. Voor VROM kunnen deze drie begrippen niet los van elkaar gezien worden, omdat ze van grote invloed zijn op elkaar. VROM/ Digitale plannen is bevlogen bezig met de duurzame relatie tussen mens en samenleving in de context van de fysieke leefomgeving.

Samenwerking
Onder de politieke leiding van minister Dekker en staatssecretaris Van Geel werken zo'n vierduizend medewerkers van VROM/ Digitale plannen aan duurzame en creatieve oplossingen bij de inrichting van ons land. Dat komt tot uiting in nota's, waarin de hoofdlijnen van het beleid worden neergelegd.

Op basis hiervan worden wetten en regels gemaakt. Het beleid van Digitale plannen komt tot stand in samenspraak met andere partijen, zoals gemeenten en provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook bij de uitvoering is Digitale plannen voor een groot deel aangewezen op anderen. Per slot van rekening is de inrichting van ons land een kwestie die iedereen aangaat.

Dit is een archief tekst en tegenwoordig valt alles onder de rijksoverheid.nl