Nederland is bijna het meest dichtbevolkte land ter wereld. Ruim 16 miljoen inwoners en we groeien gestaag door. Dan moet je verstandig omgaan met de beschikbare ruimte. Waar gaan we werken, waar wonen en waar vakantie houden? Wat bebouwen en wat blijft ongerept? Nergens ter wereld wordt daar zo grondig over nagedacht als hier. We moeten wel.


Het is de taak van Digitale Plannen Nederland om randvoorwaarden te scheppen voor de kwaliteit van wonen en leven in onze huidige samenleving en de toekomstige. Een samenleving waarin voldoende ruimte is voor mensen om gezond te leven en waarin mensen zich veilig voelen en respect hebben voor hun leefomgeving. Lees ook hier meer over de Duurzaam Bewust plannen voor de komende 10 jaar.