Nota's en wetten
Kamp wil hardere afspraken tussen gemeenten..

Kamp wil hardere afspraken tussen gemeenten en corporaties Gemeenten en woningcorporaties moeten voortaan hardere afspraken met elkaar maken over de te leveren prestaties, zoals nieuwbouw en verbetering van woningen en over herstructurering van wijken.

Read more
Gezondheid en veiligheid
Gas- en elektra-installaties

Gas- en elektra-installaties in woningen veilig Gas- en elektra-installaties in woningen zijn over het algemeen zeer veilig. Wel moet er voorlichting komen aan bewoners over de risico's van slecht aangelegde of onderhouden installaties. Dit staat in een onderzoek van PRC Bouwcentrum dat in opdracht van VROM is uitgevoerd. Aanleiding tot dit onderzoek was onder meer […]

Read more