Nota's en wetten
De overheid benadert haar eigen burgers als verdachten.

De overheid benadert haar eigen burgers als verdachten. We hebben het over een situatie waarin de overheid zichzelf boven de wet plaatst. Het is een situatie waarin de overheid haar eigen burgers als verdachten benadert. Dit is een zeer schadelijke ontwikkeling. De overheid moet zich houden aan de wet, net als iedereen. Als de overheid […]

Read more
Nota's en wetten
Kamp wil hardere afspraken tussen gemeenten..

Kamp wil hardere afspraken tussen gemeenten en corporaties Gemeenten en woningcorporaties moeten voortaan hardere afspraken met elkaar maken over de te leveren prestaties, zoals nieuwbouw en verbetering van woningen en over herstructurering van wijken.

Read more
Gezondheid en veiligheid
Gas- en elektra-installaties

Gas- en elektra-installaties in woningen veilig Gas- en elektra-installaties in woningen zijn over het algemeen zeer veilig. Wel moet er voorlichting komen aan bewoners over de risico's van slecht aangelegde of onderhouden installaties. Dit staat in een onderzoek van PRC Bouwcentrum dat in opdracht van VROM is uitgevoerd. Aanleiding tot dit onderzoek was onder meer […]

Read more