Gas- en elektra-installaties

Gas- en elektra-installaties in woningen veilig

Gas- en elektra-installaties in woningen zijn over het algemeen zeer veilig. Wel moet er voorlichting komen aan bewoners over de risico's van slecht aangelegde of onderhouden installaties. Dit staat in een onderzoek van PRC Bouwcentrum dat in opdracht van VROM is uitgevoerd. Aanleiding tot dit onderzoek was onder meer het wegvallen van controles door nutsbedrijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *