Huursubsidie:

Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Met huursubsidie kunt u in een passende woonruimte wonen, dat wil zeggen: niet duurder dan nodig is en passend bij uw situatie.Mensen die niet in aanmerking komen voor huursubsidie, maar te maken krijgen met een aanzienlijke inkomstendaling kunnen een beroep doen op de Vangnetregeling

Al bijna 400 Huursubsidie InformatiePunten
In het hele land zijn Huursubsidie Informatiepunten ingericht. U kunt daar terecht voor informatie over uw huursubsidieaanvraag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.