Nota's en wetten
De overheid benadert haar eigen burgers als verdachten.

De overheid benadert haar eigen burgers als verdachten. We hebben het over een situatie waarin de overheid zichzelf boven de wet plaatst. Het is een situatie waarin de overheid haar eigen burgers als verdachten benadert. Dit is een zeer schadelijke ontwikkeling. De overheid moet zich houden aan de wet, net als iedereen. Als de overheid […]

Read more
Duurzame ontwikkeling
'Europese Unie moet ambitie waarmaken'

'Europese Unie moet ambitie waarmaken' In de Europese Unie dreigt de aandacht voor het milieu te verslappen. Milieubescherming moet een kerntaak blijven van de Europese Unie. Dit zei staatssecretaris Van Geel tijdens de informele milieuraad in Griekenland, waarbij voor het eerst in de geschiedenis 25 landen aanwezig waren.

Read more
Nota's en wetten
Kamp wil hardere afspraken tussen gemeenten..

Kamp wil hardere afspraken tussen gemeenten en corporaties Gemeenten en woningcorporaties moeten voortaan hardere afspraken met elkaar maken over de te leveren prestaties, zoals nieuwbouw en verbetering van woningen en over herstructurering van wijken.

Read more
Gezondheid en veiligheid
Gas- en elektra-installaties

Gas- en elektra-installaties in woningen veilig Gas- en elektra-installaties in woningen zijn over het algemeen zeer veilig. Wel moet er voorlichting komen aan bewoners over de risico's van slecht aangelegde of onderhouden installaties. Dit staat in een onderzoek van PRC Bouwcentrum dat in opdracht van VROM is uitgevoerd. Aanleiding tot dit onderzoek was onder meer […]

Read more
Afval
Grotere verantwoordelijkheid bouwregels

Grotere verantwoordelijkheid burger bij voldoen aan bouwregels Burgers en ondernemers krijgen een grotere verantwoordelijkheid bij het voldoen aan de bouwregels. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de staat van onderhoud van het gebouw en het gebruik ervan.

Read more
Bouwen en verbouwen
Prettig wonen

Een ander huis? Dat betekent niet alleen de financiering regelen, maar misschien denkt u ook aan verbouwen. Of wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparing? En wat moet je doen met asbest in huis? Omdat u al genoeg aan uw hoofd heeft, helpt VROM u een handje. Niet alleen met praktische informatie, maar […]

Read more
Energie en klimaat
Energiepremie

De folders en formulieren voor de energiepremie 2003 zijn nu te downloaden. Ook zijn ze inmiddels in gedrukte vorm beschikbaar.Sinds 1 januari 2003 is de energiepremieregeling veranderd.  Net als in voorgaande jaren voeren de energiebedrijven de regeling uit en coördineren de informatiestroom. De nieuwe folders en formulieren voor het aanvragen van energiepremie waren enige tijd vertraagd. […]

Read more
Huren
Huursubsidie:

Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Met huursubsidie kunt u in een passende woonruimte wonen, dat wil zeggen: niet duurder dan nodig is en passend bij uw situatie.Mensen die niet in aanmerking komen voor huursubsidie, maar te maken krijgen met een aanzienlijke inkomstendaling kunnen een beroep doen op de Vangnetregeling Al […]

Read more